Blue Flower

Aanmelding lidmaatschap 2019

Persoonlijke informatie

Ondergetekende meldt zich hierbij aan als lid van Tennisvereniging Stiens:

Contributie en machtiging

Contributies (periode 1 april 2018 - 1 april 2019)

senioren, 19 jaar en ouder € 125,00
senioren, 18 jaar € 85,00
junioren, 12 t/m 17 jaar € 69,00
aspirant junioren, 11 jaar en jonger € 55,00 (1e jaar € 15,00)
studenten * € 85,00

* Voorwaarde: mits bij aanmeldingeen kopie van de OV-jaarkaart wordt ingeleverd.

Voor de hoogte van de te betalen contributie is bepalend het jaar waarin de aangegeven leeftijd wordt bereikt.

Het inschrijfgeld is € 10,00. (Aspirant) junioren betalen geen inschrijfgeld.

Voor verdere vragen over het lidmaatschap kunt u terecht bij de ledenadministratie: administratie@tvstiens.nl

 

Ik machtig Tennisvereniging Stiens om de verschuldigde contributie, inschrijfgeld en andere bijdragen, zoals bij deelname aan competitie of clubtoernooien, van onderstaande rekening af te schrijven.Powered by BreezingForms