Blue Flower

Inschrijfformulier tennisles 2019

Les mogelijkheden en informatie

Maak Kennis Met Tennis:
5 lessen voor € 25-. Géén lidmaatschap nodig. Rackets zijn te leen.

Reguliere lessen:
Per periode van 12 weken. Tarief: € 72,- (junioren) of € 108,- (senioren).

Lessen duren een uur (60 minuten) en worden gegeven op dinsdag en vrijdag. Voor junioren in principe vanaf 15:00 uur en voor senioren vanaf 19:00.


Let op!

Voor reguliere lessen is het lidmaatschap van de tennisvereniging een vereiste.
Indien u nog geen lid bent dan kunt u het lidmaatschapsformulier hier vinden en invullen.

 



Persoonlijke informatie
Machtiging
Akkoord en inschrijven

Lesreglement

1. De cursist dient lid te zijn van de tennisvereniging. Uitzondering hierop geldt voor deelnemers aan het zogenoemde ‘Maak-Kennis-Met-Tennis’-aanbod.
2. Bij het uitvallen van de lessen wordt er als volgt ingehaald:
- Ziekte of afwezigheid van de tennistrainer wordt ingehaald.
- Voor het zomerseizoen: Bij onwerkbaar weer of onbespeelbare banen komt de eerste les voor rekening van de cursist, de tweede les voor rekening van de tennistrainer, de derde les weer voor rekening van de cursist, enz. Eenmaal aangevangen lessen worden niet ingehaald.
- Voor het winterseizoen: In het lesschema wordt rekening gehouden met inhaalmogelijkheden, zijn de inhaalmogelijkheden allemaal gebruikt dan vervallen de eerstvolgende twee lessen. Zijn er dan nog te geven lessen over dan vindt er teruggave plaats van het lesgeld voor de overige lessen.
3. Ziekte, blessures e.d. geven geen recht op teruggave van lesgeld, wél kan in overleg de mogelijkheid worden geboden de gemiste lessen op een later tijdstip geheel of gedeeltelijk in te halen.
4. De lesduur bedraagt 60 minuten. Lesgroepen worden door de tennistrainer ingedeeld en bestaan in principe uit minimaal 6 en maximaal 9 personen. Vastgestelde lesdagen zijn dinsdag en vrijdag.
5. De tennistrainer probeert iedereen in te delen conform het lesopgaveformulier. Mocht dit redelijkerwijs niet mogelijk zijn dan volgt overleg tussen trainer en deelnemer.
6. Het lesgeld dient te worden voldaan via automatische machtiging.
7. De cursist kan de lessen niet overdragen aan derden.
8. Er is geen tennisles op officiële feestdagen en tijdens de basisschool vakanties. Hier wordt rekening mee gehouden in de lesschema’s. In voorkomende gevallen kunnen tijdens vakanties soms wel inhaallessen worden gegeven.
9. In alle zaken waarin dit lesreglement niet voorziet, beslist de tennistrainer, waarbij gestreefd wordt naar een aanvaardbare oplossing voor alle partijen.

Powered by BreezingForms